Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Objavil: borovniki Komentarji: 0

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv za nepovratna sredstva manjših vrednosti – oz. vavčer,
ki ga lahko mikro, mala ali srednje velika podjetja prejmete za sofinanciranje dviga digitalnih kompetenc.

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc


•  do 9.999,99 EUR nepovratnih sredstev
•  spodbuda k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih in vodstvenega kadra za ključna področja
digitalizacije, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje,
•  sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc.


Kdo se lahko prijavi?

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot
pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe,
samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na vavčer za dvig digitalnih kompetenc se
lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in
opravljajo gospodarske dejavnosti.

Prijavitelj mora pred oddajo vloge na SPS pridobiti predhodno mnenje DIH.
Usposabljanje ne sme biti izvedeno pred objavo javnega poziva (25. 11. 2022)

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov

Prične se: od 25. 11. 2022 in traja do 30. 9. 2023

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev je 30. 9. 2023. Upoštevati je potrebno tudi, da morajo biti
upravičene aktivnosti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu
skladu preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Izplačilo sredstev upravičencem bo izvedeno v letu 2023.

Razpisana sredstva bodo zelo hitro pošla, zato je pomembno, da se za koriščenje vavčerja odločite čimprej
in se že zdaj pripravimo na oddajo vloge.

Ne pozabite! Sredstva se razdelijo med tiste, ki prvi oddajo vloge!

Kontaktirajte nas že danes!  ZAGOTOVITE SI SVOJ DELEŽ NEPOVRATNIH SREDSTEV!

Dodaj odgovor