Na portalu SPOT je omogočen elektronski dostop do podatkov za izračun osnove nadomestila plače

Objavil: borovniki Komentarji: 0

S 1. 7. 2023 je bila na portalu SPOT uvedena nova elektronska storitev – Podatki za izračun osnove nadomestila plače. Delodajalcem, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, je po novem omogočen elektronski dostop do podatkov, s katerimi razpolaga davčni organ, ki jih potrebujejo za pripravo zahtevka in obračuna nadomestila plače v primeru začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov.

ilustracija, elektronsko poslovanje, pisarna, računalnik

Nova storitev se uvaja na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 . Delodajalcem je po novem omogočen elektronski dostop do podatkov, ki jih potrebujejo pri pripravi obračuna nadomestila plače za svoje novo zaposlene delavce ali za delavce, za katere trenutni delodajalci ne razpolagajo s podatki o vseh osnovah za nadomestila (ko je imel delavec v obdobju osnove poleg plač in nadomestil trenutnega delodajalca še druge prejemke ali osnove). Predmet razkritja so podatki, s katerimi razpolaga Finančna uprava na dan priprave podatkov.

Delodajalec lahko na portalu SPOT pridobi podatke o osnovi za obračun nadomestila v breme delodajalca in tudi podatke za obračun nadomestila plače v breme ZZZS.

V primeru obračuna nadomestila plače v breme ZZZS je mogoče pridobiti podatke o osnovah od 1. januarja 2022 dalje, v primeru obračuna nadomestila plače v breme delodajalca pa od 1. marca 2023 dalje. 

Delodajalec lahko podatke pridobi le na podlagi izdanega bolniškega lista (eBOL) za posameznega zaposlenega. Delodajalce in pooblaščence, ki bodo v imenu podjetja/poslovnega subjekta dostopali do podatkov, obveščamo, da so podatki davčna tajnost in se smejo uporabiti samo za namene, za katere so bili dani, in se ne smejo razkriti tretjim osebam.

Podrobnejše informacije o vsebini in načinu uporabe nove e-storitve FURS na portalu SPOT so na voljo na strani → Pridobitev podatkov za izračun nadomestila plače.

Nova e-storitev, ki delodajalcem omogoča in bistveno poenostavlja dostop do podatkov za izračun nadomestila plače, je bila vzpostavljena v sodelovanju med Finančno upravo Republike Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Ministrstvom za digitalno preobrazbo kot skrbnikom portala SPOT.

Koristne povezave za nove uporabnike

Do nove e-storitve FURS na portalu SPOT lahko dostopate tako, da se prijavite v portal SPOT in na namizju  vašega podjetja/poslovnega subjekta kliknite na postopek Pridobitev podatkov za izračun nadomestila plače.

Pomoč in podpora:

Enotni kontaktni center:  ekc@gov.si