Razlika med D.O.O. in S.P.

PodročjeS.P.D.O.O.
Osnovni kapitalZa vpis podjetnika v Poslovni register Slovenije nosilcu podjetja ni treba vplačati ustanovitvenega kapitala.Družbeniki morajo vplačati osnovni kapital v višini najmanj 7.500 EUR. Vplačajo ga lahko tudi v obliki stvarnega vložka.
Odgovornost za obveznostiS.p. za svoje obveznosti odgovarja neomejeno – z vsem svojim premoženjem (tudi zasebnim).D.o.o. za obveznosti praviloma odgovarja le s premoženjem družbe (zasebno premoženje družbenika je ločeno od premoženja družbe).
Ustanovitveni stroškiBrezplačnoRegistracija preko notarja se zaračuna po notarski tarifi.
Obdavčitev dobičkaRazlika med prihodki in odhodki je plača podjetnika. Razlika se prišteje morebitnim ostalim prihodkom fizične osebe. Vsota (osnova za obdavčitev) se obdavči po dohodninski lestvici (16%, 27%, 41%, 50%) ali “normiranci” pavšalisti (20%).Davek od dohodka pravnih oseb  – splošna davčna stopnja (19%).
Vodenje poslovnih knjig– normirani odhodki (80%) ali
– enostavno knjigovodstvo ali
– dvostavno knjigovodstvo 
– dvostavno knjigovodstvo
Poslovni račun – TRRS.p. posluje preko transakcijskega računa, ki ga odpre pri izbrani banki. Za poslovanje lahko po dogovoru z banko uporablja obstoječi osebni bančni račun ali odpre ločenega. Z denarjem na računu prosto razpolaga.D.o.o. posluje preko transakcijskega računa, ki ga odpre pri izbrani banki. Razpolaganje z denarjem je omejeno na poslovne namene
Letno poročiloS.p. mora do 31. 3. predložiti letno poročilo za namene javne objave, državne statistike in davčni namen. S.p., ki je obdavčen na ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, pa letnega poročila ni potrebno poslati na AJPES, vseen pa odda na FURS.D.o.o.  do 31. 3. odda letno poročilo za namen javne objave, državne statistike in davčni namen. Srednje in velike družbe v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložijo za namen javne objave revidirano in konsolidirano letno poročilo.