Storitve

Pri nas smo specializirani za računovodstvo in svetovanje raznovrstnim poslovnežem in podjetjem. V sodelovanju z nami boste deležni storitev in strokovne pomoči, ki je prilagojeno uspešni organizaciji podjetja vaše velikosti. Prav tako smo vam vedno na voljo, ko nas potrebujete.

Z ekipo delujemo sinhrono in z veseljem poučimo o vsem, kar je potrebno vedeti o vodenju vašega podjetja. Svoje storitve prilagodimo vam, saj iz izkušenj vemo, da je obseg dela za vsako podjetje bistveno drugačen in da se potrebe manjšega samostojnega podjetnika bistveno razlikujejo od potrebe večjega podjetja.

Ne tvegajte z uspehom poslovanja in pravočasno uredite zadeve s strokovnim računovodskim servisom.

STORITVE

Kaj nudimo?

Storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

Zagotavljamo brezhibno vodenje poslovnih in finančnih transakcij, ki ga vaše podjetje izvaja.NAŠE STORITVE VKLJUČUJEJO:
 • Obračun plač izračunavamo plače zaposlenim, upoštevajoč davčne in socialne prispevke, pripravo plačilnih nalogov, poročanje o plačah ter izpolnjevanje davčnih in zakonskih obveznosti na področju plač.
 • Davčno svetovanje svetujemo in usmerjamo vaše poslovanje glede davčne zakonodaje, predpisov in optimizacije davčne bilance. Pomagamo pri izpolnjevanju davčnih obveznosti, pripravi davčnih poročil, davčnih obračunov in drugih davčnih dokumentov.
 • Računovodsko svetovanje nudimo podporo podjetjem pri finančnem upravljanju, načrtovanju proračuna, izboljšanju notranjih kontrol, analizi poslovnih rezultatov ter pripravi finančnih poročil za upravljanje in odločanje.
 • Priprava letnih poročil nudimo storitve priprave letnih poročil, vključno z izdelavo izkazov poslovnega izida, bilanc stanja, izkazov denarnih tokov in pojasnil k računovodskim postavkam.
 • Upravljanje davčnih obveznosti nudimo storitve upravljanja davčnih obveznosti, ki vključujejo spremljanje davčnih rokov, pripravo in oddajo davčnih prijav, komunikacijo s pristojnimi davčnimi organi ter reševanje morebitnih davčnih vprašanj ali sporov.

➥  Pošljite povpraševanje

Ponujamo kvalitetno vodenje različnih storitev za pomoč pri upravljanju in organizaciji pisarniških opravil ter administrativnih nalog.

NAŠE STORITVE VKLJUČUJEJO:

 • Upravljanje dokumentov
  organizacija in urejanje dokumentov, kot so arhiviranje, sledenje dokumentom in hramba dokumentov.
 • Upravljanje dopisovanja
  nudimo storitve, ki obsegajo sprejemanje, razvrščanje in distribucijo pošte. To vključuje tudi upravljanje poštnega preda, odgovarjanje na poizvedbe strank in obveščanje o pomembnih sporočilih.
 • Finančna administracija
  urejamo finančno administracijo, kot je obdelava in spremljanje računov, izdajanje plačil, vodenje evidence o stroških in prihodkih ter priprava finančnih poročil.

➥  Pošljite povpraševanje

Pri nas si lahko zagotovite kvalitetno izvajanje različnih dejavnosti, povezanih z upravljanjem kadrovskih storitev, ki vam pripomorejo k boljši organizaciji vaših aktivnostih.

NAŠE STORITVE VKLJUČUJEJO:

 • Proces zaposlovanja
  obsega pomoč pri celotnem postopku zaposlovanja, vključno z objavo delovnih mest in pripravo pogodb o zaposlitvi.
 • Administracija plač
  nudimo izračunavanje plač, vodenje evidence o prisotnosti, obračunavanje dodatkov, obdelavo odbitkov in izplačil, pripravo plačilnih list ter upravljanje z davčnimi in socialnimi prispevki.
 • Administracija osebnih podatkov zaposlenih
  nudimo upravljanje in vzdrževanje osebnih podatkov zaposlenih, vključno z vodenjem evidenc, upravljanjem podatkov o zaposlitvi, urejanjem pogodb o delu, obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov itd.

➥  Pošljite povpraševanje

SPOT (Slovenska poslovna točka) je spletna platforma v Sloveniji, ki omogoča enostavno registracijo vašega novega podjetja in izvajanja drugih poslovnih postopkov.

POMAGAMO VAM PRI NASLEDNJIH KORAKIH:

 • Pomoč pri ustanovitvi računa na SPOT portalu (www.e-uprava.gov.si) To vključuje upravljati z uporabniškim računom in pridobitev digitalnega potrdila za elektronsko podpisovanje dokumentov.
 • Izpolnitev obrazca za registracijo podjetja Obrazec vključuje informacije o pravni obliki podjetja, imenu podjetja, sedežu, dejavnostih, ustanoviteljih itd.
 • Pomoč pri vnosu potrebnih dokumentov v elektronski obliki To vključuje osebne dokumente za ustanovljeno podjetje, podatke o zastopniku, soglasja lastnikov prostorov za sedež podjetja (če se sedež nahaja na naslovu fizične osebe) ter morebitne druge zahtevane dokumente.
 • Pomoč pri oddaji vloge in registracija podjetja Ko so vsi podatki in dokumenti vnešeni, se odda vloga preko SPOT portala. Po preverjanju in potrditvi vloge s strani pristojnih organov se podjetje registrira.

Kot ponudnik registracije podjetja preko SPOT točke vam pomagamo pri celotnem postopku. Zagotovimo ustrezno izpolnjenost obrazcev, preverimo dokumentacijo ter poskrbimo za pravilno oddajo vloge in plačilo stroškov.

➥  Pošljite povpraševanje

Svetujemo malim, srednje velikim, velikim podjetjem, S.P.-jevcem, zavodom in drugim do uresničitve svojih podjetniških poti.

➥  Pošljite povpraševanje

Nudimo različna izobraževanja na področju računovodstva, začetnega tečaja dvostavnega knjigovodstva, koraki do samozaposlitve in mnogo več.

➥  POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

ZAUPA NAM VEČ KOT 120 STRANK

Zaupajte nam tudi vi!

Prepustite svoje finančne skrbi izkušenim strokovnjakom
in si zagotovite svetovanje, ki bo spremenilo Vaše poslovanje.